จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย                            
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ                                  
มหาวิทยาลัยเกริก                                      
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                         
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต                           
มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น                             
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                            
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                          
มหาวิทยาลัยนเรศวร                                  
มหาวิทยาลัยบูรพา                                      
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยมหานคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( ABAC )
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA )

URL: http://www.chula.ac.th
URL: http://www.bu.ac.th
URL: http://www.krirk.ac.th
URL: http://www.ku.ac.th
URL: http://www.kbu.ac.th
URL: http://www.kku.ac.th
URL: http://www.cmu.ac.th
URL: http://www.stjohn.ac.th
URL: http://www.kmutt.ac.th/
URL: http://www.sut.ac.th
URL: http://www.tu.ac.th
URL: http://www.dpu.ac.th
URL: http://www.nu.ac.th
URL: http://www.buu.ac.th
URL: http://www.payap.ac.th/
URL: http://www.mut.ac.th
URL: http://www.msu.ac.th
URL: http://www.mahidol.ac.th
URL: http://www.rsu.ac.th
URL: http://www.ru.ac.th
URL: http://new.vukorat.ac.th
URL: http://www.swu.ac.th
URL: http://www.spu.ac.th
URL: http://www.su.ac.th
URL: http://www.psu.ac.th
URL: http://www.siam.th.edu
URL: http://www.stou.ac.th
URL: http://www.utcc.ac.th
URL: http://www.hcu.ac.th/
URL: http://www.au.ac.th
URL: http://www.ubu.ac.th
URL: http://www.pca.ac.th/
URL: http://www.crma.ac.th/
URL: http://www.kmitnb.ac.th/
URL: http://www.kmitl.ac.th/
URL: http://www.rit.ac.th
URL: http://www.nida.ac.thหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ Bangkok post
หนังสือพิมพ์ The Nation
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

หนังสือพิมพ์ มติชน
หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์


ข่าวจราจร จส.100
SMOOTH 105 FM.
ลูกทุ่งเอฟเอ็ม 95.0
95.5 FMX
ฺฺBBC thai
รายการถามมาสิจ๊ะ...โดน

สยามกีฬา

FM 101.5
A-TIME Media
U&I Corporation
FM97 Cyber Club
สถานีวิทยุกระจายเสียง

เนชั่น เรดิโอ 90.5MHz

ฺฺBBC World Service ( Thai )
Welcome to F.M.102 it. Thai
Education Television Station
FM 100.5 IT 100.5URL: http://www.thairath.co.th/
URL: http://www.bangkokpost.com
URL: http://www.nationmultimedia.com/
URL: http://www.bangkokbiznews.com/
URL: http://www.thannews.th.com
URL: http://www.dailynews.co.th/
URL: http://www.matichon.co.th/
prachahart/
URL: http://www.matichon.co.th/
URL: http://www.thaipost.net/URL: http://www.pacific.co.th/js100/
URL: http://www.uandi.co.th/smooth/
URL: http://www.luktungfm.com
URL: http://www.uandi.co.th/fmx/
URL: http://www.thaicities.com/bbcthai/
URL: http://www.geocities.com/Tokyo/
Flats/3113
URL: http://www.intercast.loxinfo.co.th/
sradio/html/index.html
URL: http://www.chula.ac.th/radio/
URL: http://www.atime.com
URL: http://www.uandi.co.th/
URL: http://www.fm97.ksc.net
URL: http://www.baac.or.th/th_baac/
message/radio/radio1.htm
URL: http://www.intercast.loxinfo.co.th/
nation/html/nation.html
URL: http://www.bbc.co.uk/thai/
URL: http://www.kmitl.ac.th/arch/102it/
URL: http://www.nfe.go.th/etv/
URL: http://www.mcot.or.th/radio_live/
pre_105.htm
                         

อีเมล์@email.in.th
Siamcool.com
หลากหลาย.คอม
ไทยเว็บฮันเตอร์ฟรีอีเมล์
YOOHHOO
Poppymail
Thaimail
MAIL@aey.i-p.comURL: http://www.email.in.th
URL: http://www.SiamCool.com
URL: http://laglai.mail.everyone.net/
URL: http://www.thaiwebhunter.com/
URL: http://www.yoohhoo.com/
URL: http://www.poppymail.com
URL: http://www.thaimail.com
URL: http://www.aey.i-p.com

Bangkok Data Center Co.,Ltd.
makmay ( มากมาย )
Thai Super Search ( TSS )
Thailand web directory
Si@minside.com
Space Wide Communication
ค้นหาไทยเว็บไซต์
Siamguru
i-kool


URL: http://hotsearch.bdg.co.th
URL: http://makmay.8m.com
URL: http://thai.to/tssearch
URL: http://www.siam2000.net
URL: http://www.siaminside.com
URL: http://www.spacewide.com
URL: http://www.thaicad.com/search
URL: http://www.siamguru.com
URL: http://www.i-kool.com

Thai cyber Entertainment

บริษัท สตาร์โซน จำกัด
Star Picture Collection
อัยย์ พรรณีวีรานุกุล
Thai cyber Modeling
Thai Babe
GIRL2000

Cyberstar by KSC
Thai WOW Gallery:Asiain star&Models
Gallery
Superstar Gallery
ดาราและนักร้องมากมาย

Grammy ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่

rs.promotion 1992 co.ltd
เบเกอรี่มิวสิค


URL: http://www.angelfire.com/ks/
thaipop/index.html
URL: http://www.starzone.ksc.net
URL: http://www.starpicture.com/
URL: http://iechat.thaicentral.com/
URL: http://www.cybermodeling.com/
URL: http://come.to/thaibaby
URL: http://www.geocities.com/
Coloseum/Midfield/6491/
URL: http://www.cyberstar.ksc.net/
URL: http://www.thai-tv.com

URL: http://puyna.cjb.net
URL: http://homepages.infoseek.com/
~mr_nohr/gallery.html
URL: http://www.grammy.co.th
URL: http://www.eotoday.com
URL: http://www.rs.co.th
URL: http://www.bakerymusic.com/

รายการทไวไลท์โชว์
รายการบ้านเลขที่ 5
บริษัท เอ็กแซ็ก จำกัด
รายการเจ้าขุนทอง
108 มงกุฎ
รายการเจาะใจ
IE Show.com
รายการโลกใบเล็ก
Channel [ v ] Thailand
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง7
ช่อง9
ช่อง11
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี ITV
UBC


URL: http://www.born.ksc.net/twilight
URL: http://www.blt5.com/
URL: http://www.exact.co.th
URL: http://www.ch7.com/kid/kid.htm
URL: http://www.108mongkut.com/
URL: http://www.johjai.com/
URL: http://www.ieshow.com
URL: http://www.marks.ksc.net
URL: http://www.channelv.co.th/
URL: http://www.thaitv3.com/
URL: http://www.tv5.co.th/
URL: http://www.ch7.com/
URL: http://www.mcot.or.th/
URL: http://www.prd.go.th
URL: http://www.itv.co.th/
URL: http://www.ubctv.com

โรงภาพยนตร์UA Theatres
โรงภาพยนตร์ IMAX
โรงภาพยนตร์ในเครือ EGV
โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์
ภาพยนตร์ ดอท คอม
สีสันดอทคอม


Jobthai
Thai 2000
Bangkok Post Classifieds

กรมการจัดหางาน
รับสมัครงานผ่านเว็บล็อกอินโฟ
Job&Adverts ( Asia ) Co.,Ltd
JOBTOPGUN.com
ThaiEjob.com
Thaijobcenter
Top Jobs on the Net - Thailand


พรรคไทยรักไทย
กลุ่มพลังไทย
พรรคประชาธิปัตย์
พรรคความหวังใหม่
พรรคพลังธรรม
พรรคชาติไทย
พรรคชาติพัฒนา
Northwest Airlines
สิงค์โปร์แอร์ไลน์

การบินไทย
swissair
aircanada
Air France Thailand.
Angel Airlines
บางกอกแอร์เวยส์
สายการบิน KLM
สายการบิน Lufhansa

โรงพยาบาลบางกอกเนอสซิ่งโฮม

โรงพยาบาลปิยะเวช
โรงพยาบาลพญาไทย3

โรงพยาบาลพระรามเก้า
โรงพยาบาลยันฮี
Vachira Phuket hospital

ศูนย์ทันตกรรมเอเซีย
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก
โรงพยาบาลกรุงธน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลมิชชั่น
โรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
โรงพยาบาลเวชธานี
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
โรงพยาบาลธนบุรี
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ


URL: http://www.ua-siam.co.th
URL: http://www.imaxthai.com/
URL: http://www.egv.co.th
URL: http://www.majorcineplex.com
URL: http://www.pappayon.com/
URL: http://www.zeezun.com/URL: http://www.jobthai.freehosting.net
URL: http://www.thai2000.virtualave.net
URL: http://www.bangkokpost.com/
classifieds/home.htm
URL: http://www.doe.go.th
URL: http://www.job.loxinfo.co.th
URL: http://www.jobsadverts.co.th
URL: http://www.jobtopgun.com
URL: http://www.ThaiEjob.com
URL: http://www.thaijobcenter.com
URL: http://www.topjobs.co.th
URL: http://www.thairakthai.or.th
URL: http://www.palangthai.or.th
URL: http://www.democrat.or.th
URL: http://www.nap.or.th
URL: http://www.pdp.or.th
URL: http://www.chartthai.or.th
URL: http://www.chartpattana.or.th

URL: http://www.nwa.co.th
URL: http://www.singaporeair.com/
thailand
URL: http://www.thaiair.com
URL: http://swissair.com
URL: http://aircanada.ca/
URL: http://www.airfrance.co.th
URL: http://www.angelairlines.com
URL: http://www.bkkair.co.th
URL: http://www.klm.co.th
URL: http://www.lufhansa.co.th


URL: http://www.bangkoknursinghome.
com

URL: http://www.piyavate.com/
URL: http://www.geocities.com/tthospi
tal/py3/index2.html
URL: http://www.praram9.com
URL: http://www.yanhee.co.th
URL: http://www.geocities.com/
HotSprings/5830
URL: http://dentalphuket.com
URL: http://www.bumrungrad.com
URL: http://www.kasemrad.co.th
URL: http://www.police.go.th/nitiwet/
URL: http://www.eent.co.th/
URL: http://www.kdh.co.th
URL: http://www.md.chula.ac.th/
hospital.html

URL: http://www.pmk.ac.th/
URL: http://www.mission-net.com/
URL: http://www.samitivej.co.th
URL: http://www.cgh.co.th
URL: http://www.vejthani.com
URL: http://www.bgh.co.th
URL: http://www.saintlouis.or.th/
URL: http://www.thonburi-hosp.com
URL: http://www.vichiyut.co.th

ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารศรีนคร
ธนาคารเอเซีย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารมหานคร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารนครธน
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยทนุ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยธนาคาร
ซิตี้แบงค์ไทยแลนด์
สมาคมธนาคารไทย


ทัวร์ไทย
ประเทศไทยสวัสดี
จังหวัดชุมพร
เที่ยวภูกระดึง
จังหวัดสมุทรสาคร
สบาย
จังหวัดระยอง
นิตยสารออนไลน์ผู้ที่ชอบเดินป่า
เที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์
เรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวของไทย
เที่ยวเมืองดอกบัว

จังหวัดชลบุรี
เที่ยวทานตะวัน

มายทะเล.คอม
เกาะเต่า
เกาะพะงันดอทคอม
นำเที่ยวเกาะเต่า

สตาร์พิชสคูบ้า
เกาะบอน
 
เกาะสมุย
มารีนไทย
ตะลุยทัวร์
Thailand travel information
เมืองไทย
เวียงโบราณ
ท่องไทย

แหล่งรวมอุทยาน
amazingSIAM
Tour 2000
Tuk Tuk Travel


URL: http://tmb.co.th
URL: http://www.baac.or.th

URL: http://www.bay.co.th
URL: http://www.bbl.co.th
URL: http://www.bmb.co.th
URL: http://www.boa.co.th
URL: http://www.bot.or.th
URL: http://www.fbcb.co.th
URL: http://www.ghb.co.th
URL: http://www.gsb.or.th
URL: http://www.ktb.co.th
URL: http://www.ntb.co.th
URL: http://www.scb.co.th
URL: http://www.tdbmc.loxinfo.co.th
URL: http://www.tfb.co.th
URL: http://www.bankthai.co.th
URL: http://www.citibank.co.th
URL: http://www.tba.or.thURL: http://www.tourthai.com
URL: http://www.sawadee.com
URL: http://www.chumporn.com
URL: http://www.loeicity.com
URL: http://www.samutsakorn.com
URL: http://www.sabuy.com
URL: http://www.rayongweb.com
URL: http://www.trekkingthai.com
URL: http://www.bangkokfocus.com
URL: http://www.thai-tour.com
URL: http://www.geocities.com/
guide_ubon
URL: http://www.choncity.com
URL: http://www.suntechnet.com/
thaigps/Travel.html

URL: http://www.mytalay.com
URL: http://go.to/kohtao
URL: http://www.kohphangan.com
URL: http://members.thaicentral.com/
depress/travel/
URL: http://www.starfishscuba.com
URL: http://www.jobtopgun.com/
diving/Koabon/index.htm
URL: http://www.kohsamui.com/
URL: http://geocities.com/marinethai
URL: http://www.taluitour.com/
URL: http://thailand-travel.ws
URL: http://www.muangthai.com
URL: http://wiengboran.tripod.com/
URL: http://geocities.com/The 
Tropics/Reef/5830/index.html

URL: http://www.thaiparks.com
URL: http://www.amazingsiam.com/
URL: http://tour2000.hypermart.net
URL: http://www.tuktuktravel.com


                                                                                       


                                            More information, please contact   E-mail : chatchai@ckmit.com