Bye Bye RSI? ( 04/01/2002 )
                   Typing, pointing, clicking, and gesturing are combined seamlessly on the same overlapping
area of the FingerBoard's surface. Not much bigger than a regular keyboard, this flat touch pad combines
the functions of a mouse, keyboard and multi-finger gestures into a single device. insteadof reaching for
a mouse, just move two fingers together in a gesture. It's easier on wrists and hands too, since you don't
have to pound the keys.

TP Find out more at www.fingerworks.com

  เสื้อในของมาดอนน่าทำราคาดีบนเน็ต ( 16/08/2001 )
                   แหล่งข่าวจากนิวยอร์ก รายงานว่า การนำสินค้าของมาดอนน่าขึ้นประมูลบนอินเทอร์เน็ตเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจ
จากบรรดานักสะสมออนไลน์ ทั้งนี้ Sothebys.com และบริษัท ก๊อททา แฮฟ อิท คอเล็กติเบิล ร้านจำหน่ายของที่ระลึกแห่งแมนฮัตตันเป็น
ผู้ดำเนินการจัดประมูลออนไลน์ ของที่ระลึกจากมาดอนน่าในครั้งนี้ มีระยะเวลา 2 สัปดาห์ ผลการประมูลปรากฏว่าเสื้อชั้นในที่มาดอนน่า
ใส่แสดงคอนเสิร์ต "The Girlie Tour" ทำรายได้สูงถึง 23,850 ดอลลาร์สหรัฐ จากราคาที่ประมาณการกันไว้ที่ 7,000 ถึง 9,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนรายได้จากการประมูลทั้งหมด มีจำนวน 205,332 ดอลลาร์สหรัฐ

  เนทสเคปเปลี่ยนรูปโฉมนิวส์แชนแนล
                   เนทสเคป คอมมิวนิเคชั่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่วนหนึ่งของเอโอแอลไทม์วอร์เนอร์อิงค์เปลี่ยนรูปโฉมส่วนให้บริการ
ข่าวสารหรือนิวส์แชลแนลบริการด้านข่าวสารหรือนิวส์แชลแนลบนเนทสเคปดอทคอม (Netscape.com) ได้ถูกการปรับเปลี่ยนการออกแบบ 
ทั้งนี้ นิวส์แชลแนลเป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารจากสำนักข่าวออนไลน์หลายแห่ง เช่น CNN.COM และ TIME.COM 
                   ผู้บริหารเนทสเคป กล่าวว่า ในฤดูร้อนนี้เนทสเคปจะบุกเบิกธุรกิจซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางสื่ออินเทอร์เน็ตและเป็นห้อง
สมุดออนไลน์ นอกจากนิวส์แชลแนลจะทำหน้าที่ให้ข่าวสารแล้วก็ยังจะให้บริการอื่น ๆ เช่น อี-เมล์ กระดานข่าว การทำโพลล์ออนไลน์ และ
รายงานพิเศษ

  เคมาร์ทและบลูไลท์เปิดบริการเน็ตราคาถูก
                   ร้านเคมาร์ท  ผู้จำหน่ายสินค้าปลีกราคาประหยัด ได้ร่วมมือกับธุรกิจอินเทอร์เน็ต  Bluelight.com  นำเสนอบริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตในราคา 8.95  ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเป็นการเชื่อมต่อแบบไม่จำกัดชั่วโมงการใช้งานตัวแทนจากทั้งสองบริษัท  กล่าวว่า
บริการอินเทอร์เน็ตที่จะนำเสนอนั้น เป็นราคาถูกที่สุดเท่าที่ผู้ให้บริการรายหลัก ๆ นำเสนออยู่โดยปัจจุบันนี้ บริการของบลูไลท์ มีสมาชิก
อยู่ 7 ล้านคน ซึ่งทางเวบไซต์ได้มีการนำเสนอเงื่อนไขว่า เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าจากทางเวบไซต์ในยอดที่กำหนดแล้วจะสามารถเข้าใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตได้ฟรี เคมาร์ท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเวบไซต์ Bluelight.com โดยเงื่อนไขใหม่ที่จะนำออกเสนอให้บริการนั้น ลูกค้าจะต้องสมัคร
เข้ามาก่อนวันที่ 1 กันยายน และในช่วง 3 เดือนแรก ลูกค้าจะจ่ายค่าบริการเพียงเดือนละ 6.75 ดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นในเดือนถัดไป จะเก็บ
เพิ่มเป็น 8.75 ดอลลาร์สหรัฐ

  ยาฮูอินเดียควบกิจการเพื่อขยายธุรกิจ ( 10/07/2001 )
                   แหล่งข่าวจากกรุงบอมเบย์ ประเทศอินเดีย รายงานว่า หวังจากที่ยาฮู ได้มาเปิดตัวในประเทศอินเดียได้เป็นเวลา 1 ปี ทาง
บริษัทออกมาประกาศนโยบายหาผู้เข้าควบกิจการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเวบไซต์ และดึงดูดกลุ่มผู้ใช้บริการให้มากขึ้น ทั้งนี้โทนี่ ฟายู
รองประธานของยาฮูในภูมิภาคเอเซียใต้ กล่าวว่า บริษัทตั้งเป้าว่า จะต้องขยายการเติบโตออกไปอย่างรวดเร็วโดยขณะนี้บริษัทกำลังหารือ
กับบรรดาพันธมิตร ถึงโครงการควบกิจการดังกล่าว
                  สำหรับจำนวนผู้ใช้บริการของยาฮูในอินเดียนั้น ปัจจุบันมีจำนวนถึง 12 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากเมื่อครั้งเปิดตัวครั้งแรกที่มีผู้ใช้
บริการ 3 ล้านคนขณะที่จำนวนหน้าเอกสารที่ถูกเรียกชมนั้น เพิ่มขึ้นเป็น 700 ล้านหน้า จาก 210 หน้า
                  ตัวแทนจากทางบริษัทกล่าวต่อไปอีกว่าเวบท่ายาฮูอินเดียนั้นนับว่าเป็นเวบลำดับที่ 23 ของทางบริษัทใหญ่แม้ว่าจะมีผู้เข้าชม
เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในช่วงที่ผ่านมาแต่ทางยาฮูอินเดีย ก็ต้องแข่งขันกับคู่แข่งที่สำคัญหลายราย อาทิ Rediff.com และ Indiatimes.com 
ซึ่งนับว่าเป็นคู่แข่งรายหลัก

  อีเบย์ผลักประมูลบนเน็ตขยายตัว
                   หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ News.com รายงานว่า อีเบย์ มีความโดดเด่นในธุรกิจประมูลออนไลน์มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ โดยในช่วง
2 เดือนที่ผ่านมาผู้บริโภคเข้าไปใช้บริการในเวบไซต์แห่งนี้มากขึ้นอย่างเหนือความคาดหมายโดยผู้บริโภคใช้จ่ายเงินไปกับการประมูล
ออนไลน์ในเดือนพฤษภาคม เป็นจำนวนเงินถึง 565 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึงร้อยละ 149 และเมื่อเทียบ
กับเมษายนที่ผ่านมายอดการใช้เงินกับการประมูลเดือนพฤษภาคมนี้ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 65 ซึ่งในจำนวนนี้ อีเบย์มีการขยายตัวคือเป็นร้อย
ละ 64.3 ในปีนี้ จากเมื่อปีที่แล้วร้อยละ 57.8
                   ส่วนกรณีที่เศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการจากเวบไซต์ประมูลกันมากขึ้น เพราะวิธีการประมูลนั้น สามารถ
ต่อรองราคาสินค้าได้ รวมทั้งยังเป็นแหล่งรายได้พิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการขายสินค้าด้วย บริษัทวิจัยเนลสันเน็ตเร็ตติ้ง สำรวจพบว่า
ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยนี้ผู้บริโภคหันมาใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์กันมากขึ้นโดยในสหรัฐอเมริกานั้นมีอัตราการใช้จ่ายออนไลน์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 104 จากเมื่อปีที่แล้ว ทำให้มียอดรวมค่าใช้จ่ายในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ในปี 2543

  อียูเห็นด้วยกับเน็ตเข้าสู่บ้าน
                   สหภาพยุโรป หรืออียูเห็นด้วยกับโครงการนำอินเทอร์เน็ตเข้าสู่บ้านเรือนในทุก ๆ หลังซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ กลุ่มผู้ดำเนินการ
ยืนยันว่าทุกบ้าน โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล จะสามารถเข้ารับบริการอินเทอร์เน็ตได้สำหรับโครงการนี้ จะเป็นการอัพเดทบริการที่มีอยู่ 
ที่เรียกว่ายูนิเวอร์แซล เซอร์วิส โปรวิชั่น ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลเสียงทางโทรศัพท์ และโทรสาร ให้สามารถรองรับอินเทอร์เน็ตได้ 
ซึ่งคณะกรรมการของอียู กล่าวว่าทางอียูเห็นพ้องต้องกันว่าทุก ๆ คนควรได้มีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ และโทรสารได้อย่างทั่วถึง
                  ทั้งนี้ ในการดำเนินการนั้น ยังมีกระบวนการอีกหลายขั้นตอน ซึ่งในขั้นแรกนั้นจะต้องพิจารณาถึงความสามารถของผู้ที่จะเข้ามา
ให้บริการว่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนส่วนในเรื่องของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั้นยังจะต้องรออีกระยะเวลาหนึ่ง

  สำนักวาติกันไม่อนุญาตสารภาพบาปออนไลน์ ( 19/06/2000 )
                  สำนักวาติกันไม่อนุญาตให้มีการสารภาพบาปออนไลน์ สำหรับชาวคาทอลิก เนื่องจากอินเทอร์เน็ตไม่ใช่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
อาร์คบิชอฟจอนห์นโฟเลย์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักวาติกันเปิดเผยว่าสภาที่ปรึกษาแห่งองค์พระสันตะปาปา รับผิดชอบงานพลเรือน
กำลังจะออกเอกสาร ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญไม่เห็นด้วยกับการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสถานที่สารภาพบาปของชาวคาทอลิกอาร์คบิชอฟโฟเลย์
กล่าวกับสื่อมวลชนอิตาลีว่า เอกสารดังกล่าวของสำนักงานวาติกันระบุให้พิธีสารภาพบาปของชาวคาทอลิกดำเนินไปอย่างศักดิ์สิทธิ์ 
และทำให้ได้พบกันตัวต่อตัวแบบเดิมเท่านั้น

  เนวาดาให้เอกชนตั้งกาสิโนออนไลน์
                   ฝ่ายนิติบัญญัติของมลรัฐเนวาดาโหวตรับรองให้มีการเปิดบริการบ่อนออกไลน์ทางอินเทอร์เน็ตได้ ถึงแม้รัฐบาลกลางสหรัฐ
ยังยืนยันว่ากาสิโนออนไลน์ขัดต่อกฏหมายทั้งนี้กฏหมายกาสิโนออนไลน์ของรัฐเนวาดาบังคับให้ผู้ที่จะประกอบการกาสิโนออนไลน์
จะต้องเสียค่าใบอนุญาตเป็นเงิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยใบอนุญาตมีอายุเพียง 2 ปี เท่านั้น วุฒิสมาชิกมาร์ค เจมส์ กล่าวว่า
อัตราค่าบริการที่ตั้งไว้ราคาสูง เนื่องจากทางราชการต้องการให้ความอุ่นใจว่าผู้ดำเนินการกิจการกาสิโนออนไลน์นั้น ๆ เป็นบริษัทน่าเชื่อถือไว้
ใจได้ นักวิเคราะห์หลายรายได้แสดงความเห็นว่า รายได้จากการพนันทางอินเทอร์เน็ตมีมากกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์ปีก่อน และอาจเพิ่มเป็น
6,000 ล้านดอลลาร์ใน 2 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ กาสิโนออกไลน์ส่วนใหญ่เปิดดำเนินการโดยบริษัทต่างชาติ เนื่องจากรัฐบาลกลางสหรัฐยังถือว่า
กาสิโนออนไลน์เป็นสิ่งผิดกฏหมาย

  โนเกียส่งมือถือจีพีอาร์เอส
                   มาถึงค่ายผู้ผลิตโทรศัพท์ชื่อดังอย่างโนเกียที่ผลสำรวจล่าสุดปรากฏว่า ยังครองตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นพร้อมกวาด
ส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกเพิ่มได้อีกกว่า 35% ชนิดทิ้งห่างคู่แข่งโมโตโรล่าหลายช่วงตัว เตรียมเข็นโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงลงตลาดช่วงคริสต์มาสนี้วงการคาดกันว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่จีพีอาร์เอส (GPRS) หรือโทรศัพท์ 2.5 ซึ่งเป็นยุคคาบ
เกี่ยวระหว่างยุคที่สองที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันกับโทรศัพท์ยุคที่ 3 หรือ 3จี (3G) จะเรียกความสนใจของผู้บริโภคได้มากกว่า โทรศัพท์ 3จี
สำหรับคุณสมบัติของโทรศัพท์จีพีอาร์เอสนี้อยู่ที่การเตือนผู้ใช้เมื่อได้รับอี-เมล์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแต่ยังไม่ครอบคลุม
ถึงคุณสมบัติด้านมัลติมีเดีย ซึ่งคาดว่าจะใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบในครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2545 

  Wrong Address( 28/05/2001 )
             
Crime is spreaading in cyberspace. The Commercial Crime Bureau (CCB),the specialized division of the International Chamber of Commerce based in London and Kuala Lumpur, recently revealed how an international fraud ring made millions by publishing fake bank
guarantees on the web. The fraudsters promised unsuspecting individuals and companies that they could issue valid bank guarantees
to underwrite loans or trading contracts. The clients, being tricked into thinking they were dealing whit legitimate banks,willingly page up
hundreds and thousands of dollars each in fees. They were then given a web page address where the other party of the transaction could
validate the bank guarantees. How did the vice ring pull it off? The web pages had URLs like www.euroclear30. 50megs.com,
or www.bloomberg.50megs.com, that suggested they were indeed managed by the Euroclear Bank, the international clearing settlement
system for European securities and eurobonds, and Bloomberg, the market data provider, as the fraudsters has claimed. It is not clear 
how many transactions had been underwritten by these false documents, but apprarently a staggering US$3.9 bilion had been guaranteed
since 1999.The CCB investigation has led to two arrests in Switzerland and another two in San Francisco, but the suspected masterminds 
of the fraud are still at large. The bureau fears that the people involved could attempt to mount other attempted schemes.  Sleeping with the enemy
                 Finance managers at compaines that participate in e-marketplace trading hubs might find themselves 
dealing
far less with familiar bank officers. More and more they may find themselves doing business with brokers
 and
intermediaries who operate solely in cyberspace.

                According to Randi Purchai, Boston-based AMR's research director for financial services, a host of banks are already froming
alliances with technology providers as they position themselves to be lenders of choice for business-to-business (B2B) hubs, particularly those 
that focus on serving companies' supply chain and logistics needs. "Some of the really large commercial banks are determined to figure out
what they need to do to integrate their services whit logistics and supply chain systems," says Purchia. "There's a recognition that there's an 
opportunity here that they could miss if they don't come forward with an understanding of the very critical needs of the particular industries,
" she sats. Purchai also says banks fear that they could fine themselves cut off from some profitable businesses if they don't act quickly 
enough. Essentially, some small technology providers that already supply electronic bank drafts and other bank-like products could act as clearing agents and warehouse bank services from a wide arry of lenders. Corporate borrowers can then pick and choose loans and bank service with the lowest price or best terms, while banks are largely stuck in the backgroud selling little more than commodity, low-margin
corporate loans. "It's a matter of customer relationships," Purchia says. "Who does the corporate CFO think of as provider of this service?"

 

  MORE THAN A BLIP ON THE SCREEN ( 17/05/2001 )
              
Bluetooth, the wireless connectivity standard is hitting the streets with help of a new  
       communication concept, Blue-tooth Local Infotainment Point-BLIP. 
                    BLIP, a stand-alone platform, communicates via Bluetooth technology and enables users to
       game access to information through their mobile phone, PDA or other mobile device. For example, 
       advertising billboards outside or in subways could be equipped with BLIPs that advertisers have set up
       as a channel for tnteractive communication with consumers. So anyone passing by such an
       advertisement could "blip" to access local pages, download discount coupons, test new products or 
       watch video presentations, simply by pointing a phone or other device at the advertisement.
                   "BLIP introducs a whole new dimension into mobile networks," says Peter Lundin, managing 
       director of venture BLIP at Ericsson Business Innovation.
                   "By gearing communications to particular times and situations, We have created a platform
       for a range of new services. In only a few years' time, 'blipping' while on the move will be as common 
       as home surfing is today."
       www.ericsson.com/blip

  WAP PHONE FOR ASIA
               
A new WAP phine-designed specifically for Asia markets-was introduced by Ericsson in February.
      The slim dual-band T29 features a number of Asia languages, including Bahasa Malay, Bahasa Indonesia,
      Thai, Vietnamese and Tagalog. And the T29sc, a version of the phone designed specifically for the 
      Chinese market, offers a complete Chinese interface, making it possible for users to send and receive 
      Chinese SMS messages as will as store names in Chinese in their phone book.
                     In addition to its language capabilities, The standard T29 is equipped with for games, start
      up-shows, voice control, profiles, vibrating, alert, phone book, group-SMS text messaging and a WAP
      browser.The T29 weighs only 95 g. including the battery and has a standby time of 150 hours and a talk
      time of seven. The T29 will be launched initially in Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Singapore, Malaysia, 
      Vietnam and the Philippines.
  

  BANKING ON IT WITH IBM
                     IBM has announced that it will work with Ericsson to develop and deliver technology that allows financial institutions
       to offer clients high-volume services such as wealth management, account aggregation, mobile trading as will as credit card
       and payment alerts.
                     The alliance will combine the financial services and information technology expertise of IBM with the wireless 
       telecommunications expertise of Ericsson. The two will develop and market joint offerings tailored to the needs of financial 
       services companies. The aim is to offer these organizations a standard, highly scalable and secure end to-end infrastructure
       for implementing robust, high-volume services across multiple financial channels.
                      "Many wireless projects underway at banks and financial services firms today are in a pilot stage, involving only
       a few hundred consumers," says Mark N. Greene, vice president, strategy Solutions, IBM Global Financial services Sector.
       "While many benefits have been realized, financial service companies are now faced with the challenge of delivering higher
       value financial services to hundreds of thousands of customers located around the globe. The IBM and Ericsson alliance
       will develop the necessary infrastructure for financial services companies to integrate mobile internet into their multi-channel
       strategy, allowing then to easily offer the next generation financial services to build customer loyalty."


  อีเบย์แจกโบนัสผู้บริหารจำนวนมาก ( 26/04/2001 )
                        อีเบย์แจกเงินเดือน-โบนัสจำนวนมาก ให้กับผู้บริหารในปีที่ผ่านมา รายงานข่าวแจ้งว่า จากข้อมูลของคณะกรรมาธิการ
       หลักทรัพย์ และแลกเปลี่ยนเงินระบุว่า นาย เจฟฟ จอร์แดน รองประธานอาวุโสของอีเบย์ ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากเงิน
       เดือนเดิมในปี 2542 และนาย เมย์นาร์ด เวป ประธานอีเบย์เทคโนโลยี ได้รับโบนัสจำนวน 503,151 ดอลล่าร์สหรัฐ จากเงินเดือน
       สูงสุด 450,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
                       
ขณะที่ นายเมจ วิทแมน หัวหน้าผู้บริหารอีเบย์ได้รับเงินเดือนขึ้นเพียงร้อยละ 2 จากเงินเดือนเดิมในปี 2542 โดยอีเบย์ 
       อธิบายว่า เงินเดือนและโบนัส จะขึ้นอยู่กับผลงานของอีเบย์ และผลงานของผู้ปฏิบัติงาน แต่ละคน รวมทั้งมูลค่าเพิ่มและระยะเวลา
       ของผู้ถือหุ้นแต่ละบุคคล
                       
นอกจากนี้อีเบย์ยังระบุว่า ยอดจำหน่ายของอีเบย์ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิม 225 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี2542 เป็น 431 ดอลล่าร์
       สหรัฐ ในปีที่ผ่านมาในขณะที่ราคาหุ้นของอีเบย์ตกลงร้อยละ 53

  เว็บต่อต้านสูบบุหรี่เชื่อมเว็บภาพโป๊    
                 กลุ่มต่อต้านการสูบบุหรี่แสดงความไม้พอใจที่ถูกเว็บไซต์ภาพเซ็กซี่มาเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของกลุ่มตัวเอง
                       รายงานข่าวแจ้งว่า กลุ่มต่อต้านการสูบบุหรี่ของสหราชอาณาจักร หรือ เอเอสเอช พบว่า เว็บไซต์ของกลุ่มถูกเชื่อมต่อกับเว็บไซต์
       ภาพเซ็กซี่ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นระยะเวลานานเพียงใด
                 อย่างไรก็ตามกลุ่ม เอเอสเอช ได้นำภาพเหล่านี้ออกไปจากเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว   
      ทั้งนี้เว็บไซต์ที่นำมาเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของกลุ่มต่อต้านการสูบบุหรี่ เป็นเว็บไซต์ที่มีขึ้นเพื่อจารึกชื่อดารานักร้องที่มีชื่อเสียง ซึ่งเลิกสูบบุหรี่ได้ 
      เช่น ดรู แบรี่มัวร์ บริทนีย์ สเปียร์ และเจนนิเฟอร์ เลิฟ ฮิววิตท์ โดยหวังว่าจะจูง ใจกลุ่มวัยรุ่นให้เลิกสูบบุหรี่ได้ แต่กลับมีภาพเซ็กซี่อื่นๆ รวม
      อยู่ด้วย
                ผู้อำนวยงานกลุ่มเอเอสเอช กล่าวว่า แม้เว็บไซต์ดังกล่าวจะถูกนำมาเชื่อมต่อด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่มีหลายภาพที่ดูไม่เหมาะสม 
      ทางกลุ่มเอเอสเอชจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบที่สุด


  ยาฮูซื้อกิจการเวบประมูลออสเตรเลีย ( 19/04/2001 )
                       บริษัทยาฮูประกาศซื้อกิจการของเวบไซต์ www.Sold.com ซึ่งเป็นเวบประมูลของออสเตรเลียโดยยาฮูระบุว่าต้องการ
        จะขยายกิจการให้ครอบคลุมทั่วโลก แต่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องมูลค่าการซื้อขาย
                       แหล่งข่าวเปิดรายละเอียดว่าเวบไซต์ Sold.com (http://www.sold.com.au) นับว่าเป็นผู้นำในธุรกิจเวบไซต์ประมูลของ
        ออสเตรเลียปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าใช้บริการจำนวนมากกว่า 180,000 คน และยังมีร้านค้าปลีกเข้าร่วมเป็นสมาชิกใช้บริการอีก 185 ร้าน
        และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมามีการประมูลสินค้าไปนับแสนรายการ ทำให้ยอดขายมีจำนวนถึง 11.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
                       แหล่งข่าวกล่าวต่อไปว่า ธุรกิจของ www.Sold.com นั้นยังเป็นธุรกิจขนาดเล็กกว่าผู้นำตลาดอย่างอีเบย์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้รายการ
        79.4 ล้านรายทั่วโลก และสามารถทำยอดขายได้ถึง 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวแทนจากยาฮูกล่าวต่ออีกว่าแม้ธุรกิจออนไลน์ของยาฮู
        ยังไม่สามารถสู้อีเบย์ได้ แต่ทางบริษัทก็ได้พยายามหาช่องทาง และกลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้ช่องว่างระหว่างบริการของทั้ง 2 บริษัทลด
        น้อยลง นอกจากนั้นยาฮูยังได้พยายามร่วมทีมกับบริษัทที่เป็นผู้นำธุรกิจทั้วโลกเพื่อขยายจำนวนผู้ใช้บริการและขยายธุรกิจให้ครอบคลุม
        ทั่วทุกภูมิภาค

  แฮคเกอร์เจาะเวบทางการสหรัฐอีกครั้ง
                       แฮคเกอร์ "คอร์บโฟเอส" เจาะผ่านและทำลายเวบ คณะกรรมมาธิการว่าด้วยสินค้าอุปโภค และบริโภคของทางสหรัฐ (CPSC) 
       เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา รายงานข่าวโดยสภานีโทรทัศน์ CNN เปิดเผยว่าคอร์บโฟเอสเจาะผ่านเวบของทางสหรัฐดังกล่าวในวันอาทิตย์
       ที่ผ่านมาและแทนที่หน้าแรกของเวบไซต์ดังกล่าวด้วยคำคมภาษาโปรตุเกสแปลเป็นไทยได้ดังนี้ "เมื่อหมดวัน รุ่งอรุณก็จะมาถึงและพวกชน
       ชั้นกลางก็จะได้รับระเบิดในมือเจาะผ่านโดยคอร์บโฟเอส" 
                       ด้านนางเจนฟรานซิสโฆษกของคณะกรรมาธิการว่าด้วยสิค้าอุปโภค และบริโภคแห่งสหรัฐกล่าวว่า "เวบถูกเจาะและเปลี่ยน
       แปลงไฟล์เดิมเมื่อเช้าตรู่วันอาทิตย์ ตามเวลาท้องถิ่น นางฟรานซิสกล่าวว่าตามปกติระบบคอมพิวเตอร์ของซีพีเอสซีมีซอร์ฟแวร์ป้องกัน
       การบุกรุก อย่างไรก็ตามได้เห็นชัดว่า ซอร์ฟแวร์ดังกล่าวทำงานไม่ได้ผล และในขณะนี้เจ้าเหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
       ดังกล่าวอยู่

  รายได้อเมซอนดอทคอมดีกว่าคาด
                       แหลงข่าวจากเมืองซีแอตเติล รายงานว่าเวบไซต์ Amazon.com ได้ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า รายได้ในช่วงไตรมาส
        ที่ผ่านมานี้มากกว่าวอลสตรีทได้คาดการไว้ โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้ในส่วนอิเล็กทรอนิคส์ตัวแทนจากอเมซอนดอทคอมในสำนัก
        งานที่ซีแอตเติลกล่าว ว่า ทางบริษัทคาดว่าจะรายงานผลประกอบการในไตรมาสนี้มากว่า 695 ล้านดอลลาร์สหรัฐมากว่าในช่วงเวลาเดียวกัน
        ของปีที่แล้ว ร้อยละ 21 ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าผลประกอบการของอเมซอนจะอยู่ที 699.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังมีรายงาน
        ด้วยว่าหุ้นของอเมซอนถีบตัวสูงขึ้นเกือบร้อยละ 40 ในช่วงเช้าของการซื้อขาย โดยเพิ่มขึ้น 2.81 ดอลลาร์สหรัฐ ไปอยู่ที่ราคา 11.18 ดอลลาร์สหรัฐ

  เอ็มไอทีเปิดห้องเรียนออนไลน
                 สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ เอ็มไอทีประกาศอัดฉีดเงินสนับสนุนโครงการห้องเรียนออนไลน์เป็นมูลค่ากว่า 100 ล้าน
        ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 10 ปี
                      โดยโครงการดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า "เอ็มไอที โอเพ่นคอร์สแวร์" และจะเป็นหลักสูตรที่ให้บริการอย่างครอบคลุม ประกอบด้วย
        หนังสือประกอบคำบรรยาย, โครงร่างสูตรต่างๆ กว่า 2,000 หลักสูตร
                      ตัวแทนของเอ็มไอทีกล่าวว่า มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐ เริ่มเปิดให้บริการห้องเรียนออนไลน์แบบเสียค่าบริการอย่างเช่น
        มหาวิทยาลัยพรินตั้น, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตลอสแองเจลิส โดยเอ็มไอทีหวังว่าการจัดตั้งโครงการดังกล่าวของสถาบัน
        แห่งนี้จะนำไปสู่การเปิดให้บริการห้องเรียนออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลา 2 ปีของโครงการนำร่องสถาบัน
        จะมุ่งมั้นทำการพัฒนาซอร์ฟแวร์เพื่อสนับสนุนบริการดังกล่าว

  หุ้นโมโตโลร่าดิ่งถึงจุดต่ำสุดนับแต่ปี '41
                       หุ้นของบริษัทโมโตโลร่ายักษ์ใหญ่ด้านบริษัทเคลื่อนที่ ร่วงลงถึงจุดต่ำสุงในรอบ 2 ปีครึ่ง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากตลาด
        ชิพคอมพิวเตอร์ชะลอตัว แหล่งข่าวกล่าวว่าหุ้นของบริษัทด้านอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่และชิพแห่งนี้มีราคาลดต่ำลงมา
        อยู่ที่ระดับ 13.70 ดอลล่าร์ต่อหุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนที่ขาดทุนถึง 75% สำหรับความตกต่ำในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากสมาคมอุตสาหกรรม
        เซมิคอนดักเตอร์ประกาศว่ายอดจำหน่ายชิพทั่วโลก ของเดือนกุมภาพันธ์ลดลงกว่า 6.9 % ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 15,500 ล้านดอลล่าร์
        เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมา ขณะเดียวกันโมโตโลร่ายังประกาศปลดพนักงานฝ่ายเซมิคอนดักเตอร์ออก 4,000 คน เพื่อหวัง
        ลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุด 

  อีเบย์มีแผนแชร์ข้อมูลสมาชิกกับบริษัทร่วมทุน
                       อีเบย์ อิงค์ เวบไซต์ประมูลชั้นนำ ประกาศว่าบรัษัทอาจต้องแบ่งปันข้อมูลสมาชิก กับบริษัทที่จะเข้าร่วมกิจการโดยนโยบาย
        ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามอีเบย์เริ่มแจ้งให้สมาชิกจำนวน 22 ล้านคน
        ทราบถึงนโยบายใหม่ดังกล่าวโดยข้อมูลส่วนตัวที่อีเบย์จะใช้ร่วมกับบริษัทร่วมทุนประกอบด้วยที่อยู่และหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของ
        สมาชิกแต่จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยให้กับบริษัทภายนอกอื่นๆ ทั้งนี้ตัวแทนของอีเบย์กล่าวว่า การประกาศนโยบายดังกล่าว
        ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะรวมกิจการกับบริษัทใด

  โซนี่ให้ผู้ใช้ไอโหมดฟังเพลงตัวอย่างฟรี
                      บริษัทโซนี่มิวสิค เอนเตอร์เทนเม้นท์ อิงค์. (SONY MUSIC ENTERTAINMENT INC.) เปิดให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอ-โหมด 
        ของบริษัท เอ็นทีที โดโคโม อิงค์. (NTT DoCoMo Inc.) สามารถฟังเพลงตัวอย่างได้ฟรี เมื่อวันจันทร์ (2) ที่ผ่านมา ผู้ใช้โทศัพท์เคลื่อนที่
        สามารถฟังตัวอย่างเพลงได้เป็นเวลา 30 วินาที ทั้งนี้ตัวแทนของโซนี่คาดว่า บริการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ยอดจำหน่ายซีดี. เพิ่มสูง
        ขึ้นนอกจากนี้โซนี่ จะเปิดบริการดังกล่าวให้กับสมาชิกของบริการ เจ-สกาย เวบเซอร์วิส โดยจะเริ่มเปิดให้บริการเพลงใหม่
        จำนวน 20 เพลง และเพิ่มจำนวนเพลงใหม่อย่างน้อย 20 เพลงต่อเดือน ทั้งนี้โซนี่จะทำการเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาเพลงเพื่อให้ผู้ใช้
        บริการสามารถค้นหาเพลงผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้สะดวกยิ่งขึ้น 

  รัฐสภาสกอตแลนด์ออกนโยบายการใช้อี-เมล์ ( 12/04/2001 )
                      รายงานข่าวแจ้งว่านโยบายการใช้อี-เมล์ สำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสมาชิก รัฐมนตรี และพนักงานรัฐสภา
        ของสกอตแลนด์ได้ระบุว่าไม่ควรส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-เมล์ เพื่อระบายโทสะ หรือเพื่อเสียดสี หรือเพื่อซุบซิบนินทา
        โดยนโยบายการใช้อี-เมล์ ดังกล่าวถูกติดอยู่ตามทางเดินในรัฐสภาสกอตแลนด์
                      นอกจากนี้นโยบายดังกล่าวยังแนะนำว่าอี-เมล์ที่ดีควรมีใจความสั้นกระชับ ใช้ไวยากรณ์ถูกต้อง และมีเนื้อหาที่เหมาะสม
        เหมาะกับผู้รับอย่างไรก็ตามโฆษกรัฐสภาปฏิเสธข้อสงสัยที่ว่าระบบการใช้อี-เมล์ในรัฐสภามีปัญหา พร้อมทั้งกล่าวว่าการใช้อี-เมล์เป็น
        เพียงการสนับสนุนให้พนักงานและผู้ทำงานในรัฐสภาทุกคนสามารถใช้อี-เมล์ได้อย่างเหมาะสม
                       

  สตูดิโอฮอลลีวู้ดเตรียมฉายหนังออนไลน์
                     สตูดิโอฮอลลีวู้ดเตรียมนำภาพยนตร์ลงสื่ออนไลน์ และอาจขอสภาครองเกรสเพื่อช่วยสู้ปัญหาภาพยนตร์เถื่อนบนอินเทอร์เน็ต
        นายแจ็ค เวนเวนทิ ประธานสมาคมภาพนตร์แห่งอเมริกากล่าวว่า สตูดิโอชื่อดังอขงฮอลลีวู้ดหลายแห่งเตรียมนำภาพยนตร์ลงสื่อ
        ออนไลน์ ซึ่งถือเป็นความเคลื่อนไหวให้ตรงกับความต้องการในตลาด เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณภาพยนตร์เถื่อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
        บนอินเทอร์เน็ต
                      นายเวนเลนทิกล่าวอีกว่า ในทุกๆ วันมีภาพยนตร์จำนวน 360,000 เรื่อง ถูกดาวน์โลหดอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งประมาณได้ว่า
        ในสิ้นปี
จะมีการดาวน์โหลดภาพยนตร์ผิดกฎหมายจำนวนถึง 1 ล้านเรื่อง ดังนั้นหากสตูดิโอนำภาพยนตร์ลงฉายทางอินเทอร์เน็ต
        เสียเองก็จะเป็นการป้องกันก๊อปปี้เถื่อนทั่วไปได้อีกทาง
 
 
  อีเอ็มไอมอบเพลงลงบริการเพลงผ่านมือถือ
                     บริษทอีเอ็มไอ กรุ๊ป พีแอลซี ตกลงมอบลิขสิทธิ์เพลงให้แก่ฮิตฮิพ อิงค์. ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการให้บริการส่งเพลง
        ดิจิทัลไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สำหรับผู้บริโภคประเภทอื่นโดยข้อตกลงดังกล่าวสร้างความมั่นใจว่าฮิตฮิพจะเป็นบริษัท
        ค่ายเพลงแห่งแรก ที่ยอมให้ผู้ใช้บริการแบ่งปันเพลงร่วมกับผู้ใช้คนอื่นๆได้โดยแนวคิดดังกล่าวนี้จะลดกระแสการต่อต้านจากบริษัท
        ค่ายเพลงที่ยื่นฟ้องร้องแนปสเตอร์ อิงค์. อยู่ในขณะนี้ กระนั้น เทคโนโลยีของฮิตฮิพได้รับการออกแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ และ
        เพื่อนอีก 25 คน สามารถรับฟังเพลงตามคำขอได้ในระยะเวลาที่จำกัด
                     สำหรับข้อตกลงด้านการเงินยังไม่เป็นที่เปิดเผย โดยคาดว่ารายได้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากการเปิดให้บริการเพลง
        แก่สมาชิกผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และจากบริษัทค่ายเพลง อย่างไรก็ตาม บริการนี้จะพร้อมเปิดให้บริการในฤดูร้อนนี้

  คอมแพคปลดพนักงานในสกอตแลนด์
                     บริษัท คอมแพค คอมพิวเตอร์ ประกาศจะปลดพนักงานที่โรงงานผลิตอุปกรณ์ในสอกตแลนด์ จำนวน 700 คน โดยนโยบาย
       ดังกล่าวเป็นผลสื่บเนื่องมาจากแผนการปลดพนักงาน 5,000 คนทั่วโลก
                     ตัวแทนของคอมแพคกล่าวว่าบริษัทจะทำการว่าจ้างพนักงานนอกมาปฏิบัติงานในโรงงานที่สกอตแลนด์แทนการว่าจ้าง
       พนักงานประจำ โดยโรงานที่สกอตแลนด์แห่งนี้เป็นโรงงานผลิตอุปกรณ์ส่วนบุคคลตามใบสั่งซื้อหรือแบบเมด-ทู-ออเดอร์ ทั้งนี้ หลังการ
       ปลดพนักงานบางส่วนแล้ว คอมแพคจะเหลือพนักงานในสกอตแลนด์ราว 2,400 คน และในสหราชอาณาจักรอีก 5,500 คน

  ลูเซ่นลอยแพพนักงานอีกรอบ
           
บริษัทลูเซ่นเทคโนโลยีเตรียมปลดพนักงานอีก 1,000 คนหลังจากที่เคยประกาศปลดมาแล้วในเดือนมกราคม แหล่งข่าวเปิด
        เผยว่า เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัทได้แจ้งนโยบายดังกล่าวไปยังตัวแทนพนักงงาน และผู้จัดการกว่าอีก 70 คน ให้ได้ทราบล่วงหน้า 
        ก่อนเป็นเวลา 60 วัน 
                   ด้านโฆษกของลูเซ่น กล่าวว่า การปลดพนังงานในครั้งนี้จะเริ่มขึ้นในอีก 60 วัน ข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พนักงานที่ต้อง
        ออกจากงาน ยังคงทำงานตามปกติ โดยโรงงานดังกล่าว เป็นโรงงานผลิตอุปกรณ์เครือข่ายใยแก้วซึ่งมีพนักงานทั้งหมดราว 5,500 คน 
        ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ลูเซ่นได้ประกาศปลดพนักงานจำนวน 16,000 คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานที่ ทำงานในสำนักงานใหญ่,
        พนักงานขาย และพนักงานในโรงานต่างๆ

  จำนวนนักท่องเน็ตจีนเพิ่มกว่า 150% ( 26/01/2001 ) 
                 ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของจีน ( ซีเอ็นเอ็นไอซี ) เผยว่า จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจีนปีก่อนเพิ่มขึ้น 150% เมื่อ
       เปรียบเทียบกับนักท่องอินเตอร์เน็ตในปี 2543 รายงานของศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจีน ระบุว่าผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในปี 2544
       เพิ่มขึ้นเป็น 22.5 ล้านคน ส่วนปี 2542 ประเทศจีนมีนักท่องอินเตอร์เน็ตเพียง 8.9 ล้านคน อย่างไรก็ตามการเติบโตมีแนวโน้มชะลอ
       ตัวจากที่เมื่อ 2 ปีก่อนเคยมีนักท่องอินเตอร์เน็ตใหม่เพิ่มขึ้น 8 ล้านคนทุกๆ 6 เดือน แต่ใน 6 เดือนของปีนี้มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
       เพียงประมาณ 5.3 ล้านคน
                  ซีเอ็นเอ็นไอซีเผยต่อไปว่า ปัจจุบันจำนวนคอมพิวเตอร์ออนไลน์มีประมาณ 8.9 ล้านเครื่อง ซึ่งในจำนวนนี้มี 1.4 ล้านเครื่อง
       เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยโมเด็มและสายโทรศัพท์ ทั้งนี้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในจีนราว 56% มีอายุประมาณ 26 ปี และ 41% เป็นนักท่อง
       อินเตอร์เน็ตวัย 18-24 ปี

   ซีเมนส์เปิดตัวเกมสองทางของจาวา
                   ขณะที่ซีเมนส์ ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งเป็นตัวอย่างชิ้นแรกของซีเมนส์ที่ทำงานโดยโปรแกรมภาษาจาวาแบบ
        ไร้สาย รวมทั้งสามารถใช้เล่นเกมสองทางของจาวาได้ นายจอร์จ บุลลอย หัวหน้าฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ของซีเมนส์อินฟอร์เมชั่น
        แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น โมบายส์ กรุ๊ป กล่าวว่า บริษัทมองว่าการเล่นเกมประเภทที่มีผู้เล่นหลายคน จะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดสำหรับ
        อุปกรณ์เคลื่อนที่ และการนำเอาระบบจาวาแบบไร้สายเข้ามาใช้จะทำให้สามารถนำเสนอทางเลือกที่หลากหลายแก่ผู้ใช้ได้ไม่ว่าเกมหรือ
        ความบันเทิงต่างๆ รวมทั้งในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอนาคต
                   ทั้งนี้ เกมสาธิตชิ้นแรกที่ได้รับการบรรจุลงในโทรศัพท์เคลื่อนที่ชื่อว่าเกมกังฟูโดยจะเริ่มแนะนำครั้งแรกภายในฤดูร้อนปีนี้
        ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบเกมในหลายเวอร์ชั่นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกท่าทางของตัวการ์ตูนได้หลายแบบ

   เนทสเคปเตรียมลงมือถือ
                   โดยล่าสุด อเมริกา ออนไลน์ ( America Online ) เตรียมรุกตัวเองเข้าสู่ตลาดชุดอุปกรณ์ไร้สายด้วยการประกาศจับมือโนเกีย
         พัฒนาและทำตลาดเบราเซอร์ขนาดเล็กในชื่อเนทสเคป สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้เทคโนโลยีแวพ ( WAP ) ทั้งนี้ยักษ์ใหญ่ด้าน
         ออนไลน์ในดัลลัสรัฐเวอจิเนียธุรกิจในเครือของเอโอแอล ไทม์ วอร์เนอร์ ( AOL Time Warner ) กล่าวว่าบริษัทมุ่งหมายจะร่วมงานกับ
         บริษัทด้านสื่อสารเคลื่อนที่ในฟินแลนด์แห่งนี้เพื่อพัฒนาและทำตลาดเบราเซอร์ขนาดเล็กสำหรับโนเกีย ซึ่งพัฒนามาจากเทคโนโลยี
         แวพ ( Wireless Access Protocal ) ในชื่อเนทสเคป ( Netscape ) สำหรับเบราเซอร์ขนาดเล็ก ทำหน้าที่เช่นเดียวกับเบราเซอร์บน
         คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแต่เฉพาะเจาะจงสำหรับโทรศัพท์ไร้สาย ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นการรุกเข้าสู่
         ตลาดเบราเซอร์ขนาดเล็กครั้งแรกของเอโอแอลภายใต้ชื่อเนทสเคป ซึ่งตกอยู่ในมือของบริษัทแห่งนี้หลังจากเข้าซื้อกิจการของเนทสเคป
         คอมมิวนิเคชั่น ( Netscape Communication ) เมื่อปี พ.ศ.2541 
                    กระนั้น ผู้บริโภคจำนวนหนึ่ง อาจไม่สามารถใช้งานเบราเซอร์บนโทรศัพท์ของพวกเขาได้ ซึ่งแตกต่างจากการใช้งานอินเตอร์
         เน็ตบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยซอฟท์แวร์ดังกล่าวซึ่งบรรจุไว้แล้วในเครื่องโทรศัพท์อาจไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค
         ขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ที่มีกับผู้ให้บริการยักษ์ใหญ่ด้านโทรศัพท์ไร้สาย อย่างเช่น เอทีแอนด์ที ไวร์เลส ( AT&T Wireless ) หรือ
         สปรินท์ พีซีเอส ( Sprint PCS ) จะเป็นตัวกำหนดซอฟท์แวร์ที่จะนำมาใช้งาน
                    อย่างไรก็ตามมาตรการของเอโอแอลที่ออกมา ถือเป็นการท้าทายต่อตำแหน่งการเป็นผู้นำของโอเพนเวฟ ซิสเต็มส์ ( Openwave
         System ) บริษัท ซึ่งตั้งจากการผนวกกิจการของโฟน.คอม ( Phone.com ) และซอฟท์แวร์.คอม ( Software.com ) และเป็นผู้ครองตลาด
         เบราเซอร์สำหรับโทรศัพท์ไว้อย่างเหนียวแน่น

   นายกฯ มาเลย์ ลงแชทโชว์ทางเน็ต                   
                     หน่วยงานสหพันธ์แห่งชาติมาเลเซีย ได้รอนายคาลี ยาคอบ เลขาธิการพรรคอัมโน วางกำหนดการในการรับคำถามจาก
        ประชาชนถึงรัฐมนตรี และแนะนำรัฐมนตรีออกแชทโชว์ และหากการดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยดี นายมหาธีร์ โมฮัมหมัด นายก
        รัฐมนตรีมาเลเซีย ก็จะลงแชทในเวบไซต์อัมโน ที่ www.umno-online.com โดยคาดว่าจะเป็นเดือนมีนาคม ดร.มหาธีร์ เคยวางกำหนด
        การลงแชทครั้งแรกในวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายนแต่เมื่อถึงวันดังกล่าวกลับไม่มีการแชทโดยไม่มีคำอธิบายว่าจะได้เลื่อนกำหนดออก
        ไปหรือยกเลิก แต่สัปดาห์นี้ได้มีคำอธิบายว่ามีปัญหาด้านเทคนิคทำให้ต้องยกเลิกการแชทดังกล่าว
                     ขณะที่ผู้วิเคราะห์กล่าวว่า ดร.มหาธีร์ น่าจะมีภารกิจมากในเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากเลือกตั้งในช่วงสิ้นเดือนนั้น และอาจ
         จะไม่ต้องการตอบคำถามทางการเมืองต่อหน้าสาธารณชน หลังจากที่โพลล์แสดงผลให้เห็นว่าพรรคอัมโนจะพ่ายแพ้ นายชาริฟ ฮามิด
         ผู้พัฒนาเนื้อหาและหัวหน้าของเวบไซต์ กล่าวอีกว่า คำถามสำหรับนายกรัฐมนตรีจะต้องได้รับการคัดก่อนเพราะจะมีนักท่องเน็ตบางราย
         ส่งแต่ข้อความที่หยาบคายมา ในสัปดาห์นี้นายชาริฟจะเริ่มแชทโชว์กับนายคลาลี รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศ และรัฐมนตรีกระทรวงอื่นๆ 
         เพื่อให้มั่นใจว่า มีมาตรฐานที่สูงพอก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะปรากฏตัวในแชท


                                                                                                           


                                     More information, please contact   E-mail : chatchai@ckmit.com